INŽINIERSKE STAVBY

       
 ROK 
NÁZOV STAVBY
ROZSAH PD 
 
05/2005
Vodovodná sieť v obci SENNÉ
RP
 
05/2005
Vodovodná sieť v obci PALÍN
RP
 
11/2005
Vodovodná sieť v obci STRETAVKA
RP
 
11/2005
Vodovodná sieť v obci FALKUŠOVCE
RP
 
11/2005
Vodovodná sieť v obci MALČICE
RP
 
11/2006    04/2007
Prepojovacie vodovodné potrubie RUSKÁ-BUDINCE
PDSP                       RP
 
04/2007
Výtlačné potrubie BAJANY - PAVLOVCE NAD UHOM
RP
 
08/2007
Kanalizácia LEKÁROVCE - BAJANY
RP
 
09/2006
Vodovodná sieť v obci FEKIŠOVCE
PP
 
09/2006
Vodovodná sieť v obci HAŽÍN
PP
 
03/2006
Zásobovacie potrubie "K" Hažín
PP
 
03/2006
Vodovodná sieť v obci HNOJNÉ
PP
 
03/2006
Zásobovacie potrubie "M" Hnojné - Závadka
PP
 
03/2006
Vodovodná sieť v obci LÚČKY
PP
 
03/2006
Zásobovacie potrubie "L" Lúčky
PP
 
03/2006
Vodovodná sieť v obci ZÁVADKA
PP
 
01/2007
Privádzacie potrubie "B" Pozdišovce - Ložín
PP
 
01/2007
Zásobovacie potrubie "B"  Ložín - Bánovce nad Ondavou
PP
 
01/2007
Zásobovacie potrubie "B"  Ložín - Kucany
PP
 
01/2007
Pripojovacie potrubie "B"  Dúbravka - Falkušovce
PP
 
02/2007
Vodovodná sieť v obci BÁNOVCE NAD ONDAVOU
PP
 
05/2007
Vodovodná sieť v obci FALKUŠOVCE
PP
 
05/2007
Vodovodná sieť v obci KAČANOV
PP
 
07/2007
Vodovodná sieť v obci MALČICE
PP
 
06/2007
Vodovodná sieť v obci PETRÍKOVCE
PP
 
04/2006
Vodovodná sieť v obci IŇAČOVCE
PP
 
12/2006
Vodovodná sieť v obci PALÍN
PP
 
09/2006
Vodovodná sieť v obci SENNÉ
PP
 
12/2006
Vodovodná sieť v obci STRETAVA
PP
 
04/2006
Vodovodná sieť v obci STRETAVKA
PP
 
12/2006
Privádzacie potrubie "P" Kapušanské Kľačany
PP
 
12/2006
Zásobovacie potrubie "J" Ptrukša
PP
 
12/2006
Vodovodná sieť v obci KAPUŠANSKÉ KĽAČANY
PP
 
12/2006
Vodovodná sieť v obci PTRUKŠA
PP
 
12/2006
Vodovodná sieť v obci RUSKÁ
PP
 
12/2006
Vodovodná sieť v obci VEĽKÉ SLEMENCE
PP
 
10/2007
Prepojovacie vodovodné potrubie RUSKÁ-BUDINCE
PP
 
09/2005
Drahňov - odvodnenie
ODS
 
09/2005
Zbudské Dlhé - Verejná kanalizácia
PP
 
 
Brzotín - vodovod, kanalizácia, ČOV
PP
 
 
Drahňov - prívod vody
PP
 
 
Hažín - Kanalizácia a ČOV
PP
 
 
Brestov - Vodné plochy 
MP
 
 
MVE Kamienka
PDSP                       RP
 
 
Revitalizácia Rybníkov Brestov
PDSP                       RP
 
 
Vodovod Vojčice - Hriadky 
PP
 
03/2008
Hornád (Sokoľ) - Zátopová čiara)
Posúdenie
 
 
Prešov - ul.Fintická - Vodovod
PSV
 
 
Prešov - ul.Fintická - Vodovod
PP
 
03/2008
Poruba pod Vihorlatom - požiarna nádrž
PDUR  PDSP
 
06/2008
Spišská Nová Ves - rozšírenie vodovodu
PDUR
 
06/2008
Mihaľov ochranana pred povodňami
JP
 
07/2008
MVE Poruba pod Vihorlatom
PDUR  PDSP
 
08/2008
Sabinov-Rekonštrukcia hl.kanalizač. Zberača
PSV
 
08/2008
Sabinov-Rekonštrukcia hl.kanalizač. Zberača
PP
 
08/2008
Lipany-ul.Krivianska - kanalizácia
PSV
 
08/2008
Lipany-ul.Krivianska - kanalizácia
PP
 
08/2008
Tichý Potok - Kanalizácia
PSV
 
08/2008
Tichý Potok - Kanalizácia
PP
 
08/2008
Nižný Slavkov - Kanalizácia
PSV
 
08/2008
Nižný Slavkov - Kanalizácia
PP
 
08/2008
Vyšný Slavkov - Kanalizácia
PSV
 
08/2008
Vyšný Slavkov - Kanalizácia
PP
 
08/2008
Lipany - Za traťou - odkanalizovanie
PSV
 
08/2008
Lipany - Za traťou - odkanalizovanie
PP
 
09/2008
Prešov - ul.Šafárikova - G VIII
PSV
 
09/2008
Prešov - ul.Šafárikova - G VIII
PP
 
09/2008
Prešov - rekonštrukcia kanalizácie na ul.Hviezdoslavovej
PSV
 
09/2008
Prešov - rekonštrukcia kanalizácie na ul.Hviezdoslavovej
PP
 
09/2008
Ochrana pred povodňami Gróner
JP
 
09/2008
Prešov - Ku Surdoku-vodovod 2.etapa
PSV
 
09/2008
Prešov - Ku Surdoku-vodovod 2.etapa
PP
 
09/2008
Prešov - Ku Surdoku - kanalizácia
PSV
 
09/2008
Prešov - Ku Surdoku - kanalizácia
PP
 
09/2008
Lipany-Rekonštrukcia kanalizácie ul.Kollárova
PSV
 
09/2008
Lipany-Rekonštrukcia kanalizácie ul.Kollárova
PP
 
10/2008
Torysa - dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV
PSV
 
10/2008
Torysa - dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV
PP
 
10/2008
KE Privádzač III.etapa-CESTNÁ KANALIZÁCIA
PP
 
11/2008
TOPĽA - GRYGLáK
JP
 
01/2009
Ochrana pred povodňami Gróner-2.etapa
JP
 
01/2009
Prešov-BIII-Dúbrava-kanal-III.etapa
PSV
 
01/2009
Prešov-BIII-Dúbrava-kanal-III.etapa
PP
 
01/2009
Sabinov-Svätojánske Pole-kanal
PSV
 
01/2009
Sabinov-Svätojánske Pole-kanal
PP
 
02/2009
Prešov-Rekonštr.zberača A
PSV
 
02/2009
Prešov-Rekonštr.zberača A
PP
 
02/2009
Sabinov-IBV Hliník-kanal 2.etapa
PSV
 
02/2009
Sabinov-IBV Hliník-kanal 2.etapa
PP
 
03/2009
HERVARTOV - Úprava toku
PD
 
04/2009
Nižná Šebastová - vodovod
PSV
 
04/2009
Nižná Šebastová - vodovod
PP
 
04/2009
Nová Polhora - vodovod
PSV
 
04/2009
Nová Polhora - vodovod
PP
 
04/2009
Šalgovík - kanal
PSV
 
04/2009
Šalgovík - kanal
PP
 
05/2009
DRIENOV - VODOVOD
PSV
 
05/2009
DRIENOV - VODOVOD
PP
 
06/2009
Veľký šariš-ul.Matice Slovenskej - kanal
PSV
 
06/2009
Veľký šariš-ul.Matice Slovenskej - kanal
PP
 
07/2009
VODA A KANAL - IBV SNP MICHALOVCE
PDSP                       RP
 
07/2009
DRIENICA KANALIZACIA
PSV
 
07/2009
DRIENICA KANALIZACIA
PP
 
07/2009
UZOVSKÝ ŠALGOV - KANALIZÁCIA
PSV
 
07/2009
UZOVSKÝ ŠALGOV - KANALIZÁCIA
PP
 
08/2009
Prešov-Solivar-Rek.zberača H a HX
PSV
 
08/2009
Prešov-Solivar-Rek.zberača h a HX
PP
 
09/2009
Dulová Ves - vodovod
PSV
 
09/2009
Dulová Ves - vodovod
PP
 
09/2009
Rožňava-Prepojovacie vodovodné potrubie
PP
 
10/2009
Kojatice-Vodovod
PSV
 
10/2009
Kojatice-Vodovod
PP
 
10/2009
KAMENICA - VODOVOD
PSV
 
10/2009
KAMENICA - VODOVOD
PP
 
11/2009
Okružná ul. Kanal
PSV
 
11/2009
Okružná ul. Kanal
PP
 
12/2009
ĎAČOV - KANALIZÁCIA
PSV
 
12/2009
ĎAČOV - KANALIZÁCIA
PP
 
12/2009
ĎAČOV - Vodovod
PSV
 
12/2009
ĎAČOV - Vodovod
PP
 
01/2010
Brezovička - vodovod
PSV
 
03/2010
SWEP - Dažďová kanalizácia
SP
 
03/2010
Oľšov - vodovod
PSV
 
03/2010
Uzovský Šalgov - vodovod
PSV
 
03/2010
Brezovička - kanalizácia
PSV
 
03/2010
Brezovica - kanalizácia
PSV
 
04/2010
Červenica pri Sabinove - kanalizácia
PSV
 
04/2010
Oľšov - vodovod
PP
 
04/2010
Brezovička - kanalizácia
PP
 
05/2010
Červenica pri Sabinove - kanalizácia
PP
 
05/2010
Brezovica - kanalizácia
PP
 
05/2010
Brezovička - vodovod
PP
 
06/2010
Uzovský Šalgov - vodovod
PP
 
10/2010
Tesco Rimavská Sobota - VODNÉ STAVBY
PP a MP
 
11/2010
Tesco Zvolen - VODNÉ STAVBY
PP a MP
 
01/2011
DRAHŇOV-Splašková kanalizácia a čov
PP a MP
 
01/2011
Poruba pod Vihorlatom - požiarna nádrž
PP a MP
 
09/2011
Hažín - ODPADOVY KANAL ROZDELOVACI OBJEKT
ODS
 
02/2013
DUBNÁ SKALA - PRELOŽKA POTOKA, HRÁDZA, VYTOKOVÝ OBJEKT
ZMENA STAVBY A RP
 
06/2012
ZEMPLÍNSKE HÁMRE - KANALIZÁCIA 
PP
 
09/2012
VODOVOD - JASENOV-RUSKOVCE
PP
 
02/2013
Sobrance - Mestský bytový podnik - Prevádzkový poriadok
PP
 
02/2013
Sobrance - Ul. Tyršova, Školská - prevádzkový poriadok VV a VK
PP
 
06/2013
Syráreň BEL - Vodné zdroje
 

 

 

VYSVETLIVKY :

PDUR - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
PDSP - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
RP - Realizačný projekt
PSV - Projekt skutočného vyhotovenia
PP - Prevádzkový poriadok
MP - Manipulačný poriadok