OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

 
ROK
NÁZOV STAVBY
MIESTO STAVBY 
ROZSAH PROJEKTOVANIA
REALIZÁCIA STAVBY
INVESTOR
INV.NÁKLAD
 
02/2006
Rekonštrukcia futbalového štadióna MFK Michalovce 
Michalovce, ul.Hviezdoslavova
Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Zdravotechnické inštalácie
realizované -2007
Mesto Michalovce
36 000 €
02/2006
Prístavba a nadstavba veľkoskladu obkladov a dlaždíc  Eurospan Michalovce - kompletná 
Michalovce, ul.Priemyselná
HIP - kompletný projekt pre stavebné povolenie
realizované -2007
EUROSPAN, s.r.o. Priemyselná 11, Michalovce
49 035 €
06/2006
Prístavba učebne a šatne pre SZŠ Hotelových služieb a obchodu, kompletná projektová dokumentácia
Michalovce, ul. Školská
HIP - kompletný projekt pre stavebné povolenie
realizované -2007
Košický samosprávny kraj, Nám.Maratónu mieru 1, Košice
50 590 €
 
07/2006
Prístavba a nadstavba administratívnej budovy PLYNMONT
Strážske, ul.Gaštanová
HIP - kompletný projekt pre stavebné povolenie
realizované -2007
Plynmont-komp, s.r.o., Mierová 142, Strážske
35 520 €
 
09/2006
Nadstavba objektu školy - Gymnázium Bardejov (ZTI)
Gymnázium L.Stockela, Jiráskova 12, Bardejov
ZTI-Zdravotechnické inštalácie
realizované -2008
Gymnázium Bradejov, Jirásková 12, Bardejov
-
05/2008
Oblečieme tučniaka - Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia ZSŠ Hotelových služieb a obchodu
Michalovce, ul. Školská
HIP - kompletný projekt pre realizáciu stavby
nerealizované
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 4, 071 01 Michalovce
1 692 890 €
 
06/2008
Nová športová hala  - Rekonštrukcia - St.úpravy šatní - 2.etapa
Michalovce, k.ú.Stráňany
HIP - kompletný projekt pre realizáciu stavby
realizované 2009
Mesto Michalovce
-
11/2008
Prístavba a nadstavba predajne obkladov a dlaždíc na ul.Močarianskej MI - NOVEDAS
Michalovce, ul.Močaranská
HIP - kompletný projekt pre stavebné povolenie
realizované 2009
NOVEDAS, s.r.o., Močarianska 19, 071 01 Michalovce
295 426 €
 
07/2008
Nová športová hala  - Rekonštrukcia - St.úpravy šatní - 3.etapa
Michalovce, k.ú.Stráňany
HIP - kompletný projekt pre realizáciu stavby
realizované 2009
Mesto Michalovce
-
07/2008
Zmena stavby polyfunkčného objektu DREVIT
Vyšné Raslavice, okr.Bardejov
HIP - Ing.Arch.Viliam Holeva - kompletný projekt pre stavebné povolenie
 
DREVIT SM, s.r.o., Čergovská 557, 086 41 Raslavice
-
08/2008
Prístavba k predajni Potravín 
Michalovce, ul.Partizánska
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2009
Katarína Sivá, Kamenárska 4, 071 01 Michalovce
-
08/2008
Novostavba prevádzkovej budovy Eurospanu na ul.Vihorlatskej 
Michalovce, ul. Vihorlatská
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
2009
EUROSPAN, s.r.o. Priemyselná 11, Michalovce
497 710 €
 
10/2008
Poliklinika JUH Košice - Rekonštrukcia rozvodov vody
Košice, Poliklinika JUH
ZTI-Zdravotechnické inštalácie
 
Správa majetku KSK, s.r.o., Poštová 15, Košice
-
 
01/2009
MERKURY MARKET MICHALOVCE 
Michalovce, Humenská cesta, parc.č.5450/5
Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Zdravotechnické inštalácie
realizované 2010
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
-
 
03/2009
MERKURY MARKET Prievidza-Prístavba skladových priestorov
Prievidza, parc.č.7777/1
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2010
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
-
06/2009
SPŠ SNINA - REKONŠTRUKCIA BUDOVY
Snina, parc.č. 404/7, 404/10
HIP - kompletný projekt pre realizáciu stavby
nerealizované
SPŠ Snina, Partizánska 1059, 06901 SNINA
-
09/2009
Rekonštrukcia a prístavba predajných a kancelárskych priestorov (budova UNIKO)
Michalovce, ul.S.Chalupku 10
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2010
Ing. Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, 07101 Michalovce
233 400 €
11/2009
MERKURY MARKET NITRA
Nitra, ul.Štúrova
HIP - kompletný projekt pre realizáciu stavby
realizované 2010
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
4 600 000 €
12/2009
MERKURY MARKET TRNAVA
Trnava, k.ú. Modranka, parc.č. 387/23
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2010
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
3 200 000 €
 
02/2010
PRÍSTAVBA SKLADOVEJ HALY MM TRENČÍN
Trenčín, ul.Bratislavská, parc.č. 801/127
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2010
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
1 683 300 €
06/2010
NOVOSTAVBA AREÁLU GASTRO-GALAXI - PREŠOV
Prešov, Nižná Šebastová, parc.č.163,169/1, 174
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
čiastočne zrealizované 2012
GASTRO GALAXI, Branislav Dvoriščák, Slovenská 16, 08001 Prešov
1 220 000 €
09/2010
MERKURY MARKET LEVICE
Levice, ul.Koháryho parc.č. 6035/1,2,4,6,8
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2011
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
3 500 000 €
 
11/2010
MERKURY MARKET DUNAJSKÁ STREDA
Dunajská Streda, Galantská cesta, 1915/184, 340
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2011
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
3 600 000 €
02/2011
MERKURY MARKET ZVOLEN
Zvolen, parc.č.3643/24,25,28
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2012
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
2 700 000 €
02/2011
MERKURY MARKET POPRAD 2
Poprad, Svitská ul., parc.č. 2007/125
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2013
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
1 300 000 €
04/2011
MERKURY MARKET PREŠOV - PRÍSTAVBA
Prešov, parc.č.1230/1
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realozované 2011
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
1 800 000 €
04/2011
MERKURY MARKET MICHALOVCE - PRÍSTAVBA
Michalovce, Humenská cesta, parc.č.5450/5
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2012
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
4 900 000 €
 
10/2011
MERKURY MARKET POPRAD 1 - PRÍSTAVBA SKLADU
Poprad, Svitská ul.č.2
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2012
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
1 800 000 €
07/2011
MERKURY MARKET LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Mikuláš, parc.č. 7326/87
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2013
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
2 600 000 €
10/2011
MERKURY MARKET SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Spišská Nová Ves, ul.Mlynská
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
pripravuje sa realizácia-2014
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
2 300 000 €
 
01/2012
MERKURY MARKET KOŠICE - PREPOJENIE PREVÁDZOK
Košice, Pri prachárni
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2012
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
-
02/2012
POLYFUNKČNÝ OBJEKT HUMENSKÁ CESTA 
Michalovce, Humenská cesta, 3066/359
Investičný zámer
nerealizované
Ing. Valér Mihaľo, Vinné 376, 07231 VINNÉ
-
05/2012
INGEMA MICHALOVCE - PRÍSTAVBA
Michalovce, Močarianska ul., parc.č.4832/9
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2012-2013
Marek Michajlo Ingema, Hlivištia 23, 07301 Sobrance
95 000 €
12/2012
OBCHODNÉ CENTRUM MICHALOVCE
Michalovce, Humenská cesta, parc.č. 5450/17
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie
nerealizované
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
8 645 000 €
06/2012
MERKURY MARKET KOMÁRNO
Komárno, Bratislavská cesta, p.č.3654/4
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
realizované 2013
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
2 150 000 €
 
01/2013
NTC SFZ POPRAD - REKONŠTRUKCIA ŠTADIÓNA
Poprad
Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Zdravotechnické inštalácie
realizované 2013
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, Bratislava
-
03/2013
MERKURY MARKET BRATISLAVA II. - DEVÍNSKA NOVÁ VES
Bratislava, MSČ Devínska Nová Ves
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
v realizácii    2014
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
3 500 000 €