PRIEMYSELNÉ STAVBY

 
ROK
NÁZOV STAVBY
MIESTO STAVBY 
ROZSAH PROJEKTOVANIA
REALIZÁCIA STAVBY
INVESTOR
INV.NÁKLAD
 
06/2008
PPT KECHNEC
Kechnec, parc.č.518/20
 Vodné stavby, ZTI
 áno/2009
 Precision Process Technology Slovakia, s.r.o.  3.100.000,-
 
03/2009
Výrobný závod CROWN Bevcan KECHNEC
Kechnec
 Vodné stavby, ZTI
 áno/2010
 CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o.  
09/2011
NADSTAVBA PB SPOLOČNOSTI SENZOR KOŠICE
Košice, K.ú.Vyšné Opátske, parc.35/3
 HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 áno/2012
 SENZOR, s.r.o., Park Angelinum 19, Košice  330.000,-
05/2012
Prístavba výrobnej haly FAVEO HEALTHCARE VRANOV NAD TOPĽOU 
Vranov nad Topľou, parc.č. 855/1,856/26
 HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 áno/2012
 Faveo-Healthcare, s.r.o., Budovateľská 1275/13, Vranov nad topľou  320.000,-