RODINNÉ A BYTOVÉ STAVBY

 
ROK
NÁZOV STAVBY
MIESTO STAVBY 
ROZSAH PROJEKTOVANIA
REALIZÁCIA STAVBY
INVESTOR
INV.NÁKLAD
 
10/2005
A3UM - Prestavba a nadstavba polyfunkčného domu 
Bardejov, parc.č.999/3, 999/5
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 
BARDFARM, s.r.o., Sv.Jakuba 33, Bardejov
398 327 €
 
07/2006
Novostavba rodinného domu VINNÉ
Vinné, okres Michalovce, parc.č.307/1
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2007-2008
Jaroslav Doro, Tušice 149
106 220 €
05/05-07/08
Hotel CiTy - Michalovce - Rekonštrukcia (Hotel Mousson)
Michalovce, ul.Moussonova
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a realizáciu stavby
áno/2008-2010
Ocean Tour, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 1, Michalovce
94 000 000 €
 
06/2006
Novostavba rodinného domu, ul.Bernoláková Sobrance 
Sobrance, ul.Bernoláková
ZTI-Zdravotechnické inštalácie
 
Róbert Tóth, Klementisova, Sobrance
 
 
07/2006
Novostavba rodinného domu VINNÉ
Vinné, okres Michalovce, parc.č.307/2
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2009
Ing.Marián Činčár, Hollého 701/77, Michalovce
69 408 €
 
06/2006
Prístavba garáže k rodinnému domu na ulici Dobrianskeho
Michalovce, ul.Dobrianskeho č.12
HIP - kompletný projekt pre ohlásenie drobnej stavby
áno/2007
Mgr. Eva Ferenčíková, Dobrianskeho 12, Michalovce
 
07/2006
Novostavba rodinného domu 
Tureň, parc.č.456/14
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2007
Mgr. Marek Čižmár, Užhorodská 17, Michalovce
93 906 €
 
05/2007
Novostavba rodinného domu ul.A.Kmeťa, Michalovce
Michalovce, ul.A.Kmeťa, parc.č.2176/1
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2009
Mikuláš Karch, Hollého 701/75, Michalovce
163 314 €
08/2007
Novostavba rodinného domu IBV Gagarinova Michalovce
Michalovce, IBV Gagarinova
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2009
Ing. Dalibor Semjan, S.Chalupku 17, Michalovce
99 350 €
 
02/2008
Rezidenčný dom
Michalovce, ul.Gen.Petrova 37,
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2010-2013
HM Residence, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 1, Michalovce
203 150 €
 
05/2008
Prístavba a nadstavba rodinného domu
Michalovce, ul.Dobrianskeho, parc.č.2588, 2589/1,2
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2009
Nguyen Tien Hao, Moldavská 176/2, Michalovce
52 280 €
10/2008
Novostavba rodinného domu ul.Močarianska Michalovce
Michalovce, ul.Močarianska, parc.č.36,37,38
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2009
Martin Ondruš, Užhorodská 170/9, Michalovce
94 603 €
04/2009
Novostavba rodinného domu v Michalovciach
Michalovce, IBV SNP, parc.č.1755/11, k.ú.Stráňany
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2011-2012
Peter Jakub, Púpavová 5789/2, Michalovce
103 530 €
07/2009
Novostavba rodinného domu v Michalovciach
Michalovce, IBV SNP, parc.č.1755/14, k.ú.Stráňany
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2011-2012
Mgr. Ľubomír Ihnát, Púpavová 2, Michalovce
163 995 €
11/2010
Rekonštrukcia turistického zariadenia Penzión VINNÉ
Vinianske jazero
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2011-2013
EUROSPAN, s.r.o. Priemyselná 11, Michalovce
1 873 590 €
07/2010
Novostavba lodenice LÚČ
Zemplínska šírava - Lúč, k.ú. Vinné, parc.č.2201/32
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2011-2013
First Yacht Club, Tibavská 12, Sobrance
238 512 €
02/2011
Rekreačné chaty LÚČ
Zemplínska šírava - Lúč, k.ú. Vinné, parc.č.2201/10
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2012-2013
Jozef Mašlonka, Pozdišovce 18, okr.Michalovce
183 970 €
03/2011
VODNÁ PLOCHA RUSKÝ HRABOVEC
k.ú. Ruský Hrabovec
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
nie
Ing. Ľubomír Kovaľ, kpt.Nálepku 35, Michalovce
1 358 055 €
04/2011
Prístavba a nadstavba rodinného domu ul.Užhorodská Michalovce
Michalovce, ul.Užhorodská
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
čiastočne/2012
Irina Hospodárová, Kukučína 1806/10, Michalovce
240 000 €
04/2011
Novostavba rodinného domu Klokočov
Klokočov, okr.Michalovce, parc.č.291
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2012
Peter Mesároš, ul.Prof.Hlaváča 1888/18, Michalovce
155 000 €
 
05/2011
Prístavba a nadstavba rodinného domu Lastomír
Lastomír, okr.Michalovce, parc.č.1317/39
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2013
Ing. Milan Mihalčo, Lastomír 49, okr.Michalovce
49 000 €
03/2012
Novostavba rodinného domu Vrbovec
Michalovce, ul.Vrbovecká, k.ú. Vrbovec, parc.č.65/7
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2013
Vladimír Mihálik, Krásnovce 88, okr.Michalovce
95 000 €
04/2012
Bytový dom MIRADOR Bratislava
BA-Karlova Ves, ul.J.Stanislava, parc.č.1669/641
HIP - kompletný projekt pre realizáciu stavby
áno/2012-
VenCorp Development, s.r.o., Štúrova 14, Bratislava
3 176 000 €
07/2012
Novostavba rodinného domu Zalužice
Zalužice, okr.Michalovce, parc.č.761/1,2
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2012-
Tomáš Čalovka, Zalužice 51, okr.Michalovce
95 000 €
08/2012
Novostavba rodinného domu Vranov nad Topľou
Vranov n/T, k.ú. Čemerné, parc.č.440/1,2
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2012-
Juraj Jakubko, Lesnícka 472/4, Vranov nad Topľou
60 000 €
 
11/2012
Rekonštrukcia rodinného domu, Užhorodská 56, Michalovce
Michalovce, Užhorodská 56
HIP - PD na ohlásenie stavebných úprav
áno/2012-
Juraj Feňovčík, Užhorodská 56, Michalovce
 
01/2013
Novostavba rodinného domu Strážske
Strážske, ul.Za záhradami, parc.č. 1041/2,3
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
áno/2013-
Mgr.Ingrid Mišková, Obchodná 440, Strážske
70 000 €
02/2013
Prístavba a nadstavba rekreačného objektu Vinianska chalupa
Vinianske jazero, k.ú.Vinné, parc.č.2584/29
HIP - kompletný projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
nie
Marcel Záhorčák, Vinné 264, okr.Michalovce
99 000 €