SLUŽBY

logo smallProjektová príprava:

 • architektonické, zastavovacie a objemové štúdie
 • odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií
 • kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb
 • spracovanie rozpočtov
 • architektonicko - výtvarné návrhy, 3D fotorealistické vizualizácie

Spolupráca architekta počas projektovej prípravy a realizácie:

 • odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu
 • zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy
 • odborná spolupráca pri zostavení lokalitných programov stavieb
 • autorský dozor počas realizácie stavieb

Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie:

 • zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby
 • zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby
 • inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
 • odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov
 • odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona
 • koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie