TEAM

man

Ing. Slavomír Kelemen


HLAVNÝ PROJEKTANT - KONATEĽ

E-MAIL: kelemen(at)iskd.sk

CALL: +421 908 990 474

nbsp
man

Milan Koščák


PROJEKTANT

E-MAIL: koscak(at)iskd.sk

CALL: +421 905 520 910

nbsp
woman

Gabriela Petraničová


PROJEKTANT

E-MAIL: petranicova(at)iskd.sk

CALL: +421 918 877 173

nbsp
woman

Ing. arch. Ivana Sabová


PROJEKTANT

E-MAIL: sabova(at)iskd.sk

CALL: +421 908 506 184

nbsp

HISTÓRIA FIRMY

Firma vznikla v roku 2005. Od roku 2010 je sídlom firmy budova UNIKO v Michalovciach, ul. Sama Chalupku 10.
Hlavným cieľom od začiatku pôsobenia bolo získať si dôveru zákazníkov a dobré meno vysokou kvalitou ponúkaných služieb.
V začiatkoch sa firma zameriavala na stavby menšieho rozsahu, ako sú rodinné domy vrátane všetkých inžinierskych sietí.
Postupne pribudlo projektovanie zložitejších stavieb, ako sú objekty občianskej vybavenosti, obchodu, služieb, inžinierske stavby a podobne, vrátane stavebného dozoru.
Firma spolupracuje aj so spracovateľmi územných plánov mesta Michalovce a okolitých obcí.